Обучение

В този раздел е публикувана информацията, необходима за вашето обучение по специалностите „Финанси”, "Застраховане и осигуряване", „Банков мениджмънт”, „Корпоративни финанси” и „Публични финанси”. Тук ще намерите графика на учебния процес, учебните планове на всички специалности, предлагани от катедра „Финанси”, а също така може да се запознаете и с указанията за практическо обучение и дипломиране. За успешното полагане на изпитите, препоръчваме да се запознаете с правилата за оценяване на знанията и уменията на студентите.

Като част от академичната общност за вас е важно да познавате правата и задълженията си като студенти, които са регламентирани в Правилника на Икономически университет – Варна.
Назад