Контакти

За връзка с катедра "Финанси"

Ръководител катедра:

проф. д-р Стефан Вачков

каб. 512, тел. 0882 164 835

e-mail: st.vachkov@finance.ue-varna.bgЗам.-ръководител катедра:


доц. д-р Любомир Георгиев

каб. 513

e-mail: l.georgiev@finance.ue-varna.bg
Научен секретар:

доц. д-р Йордан Йорданов

каб. 513

e-mail: j.jordanov@finance.ue-varna.bgИнспектор учебна дейност:

Мая Благинова

каб. 123a, тел. 0882-164-780

e-mail: finance@ue-varna.bg
Пощенски адрес:

Катедра "Финанси"
Икономически университет
бул. "Княз Борис I" 77
9002 Варна


За връзка с административни звена в университета:

Сектор "Студенти"

Финансово-счетоводен факултет

Център "Магистърско обучение"

Център за продължаващо обучение

Интернет сайт на Икономически университет - Варна
Назад