Събития

Проф. дин Гарабед Минасян - първи носител на академичната награда "Проф. Станчо Чолаков" / 14.05.2018 г.
Проф. дин Гарабед Минасян - първи носител на академичната награда "Проф. Станчо Чолаков" / Още...

Дарени книги на катедра "Финанси" / 21.04.2017 г.
Дарени книги на катедра "Финанси" / Още...

Мастър клас на Societe Generale Експресбанк / 19.02.2017 г.
Мастър клас на Societe Generale Експресбанк, 18-19 февруари 2017 г. / Още...

Научна конференция / 14.10.2016 г.
Научна конференция по повод 80-годишнината на катедра "Финанси" / Още...

Тържествено събрание и кръгла маса / 7.10.2016 г.
Тържествено събрание и кръгла маса по повод 80-годишнината на катедра "Финанси" / Още...

Изложба на научни трудове / 20.09.2016 г.
Изложба на научни трудове / Още...

Медийно отразяване на 80-годишнината на катедра "Финанси" / 16.06.2016 г.
Медийно отразяване на събития, свързани с 80-годишнината от създаването на катедра "Финанси" / Още...

Катедра "Финанси" със своя звезда / 24.05.2016 г.
Жест на признателност от "Випуск 2016" / Още...

Награда "Варна" за професор Стефан Вачков / 19.05.2016 г.
Награда за катедра "Финанси" / Още...

Дискусионна среща "Изпирането на пари – правни стандарти и институции за противодействие" / 10.12.2015 г.
Събитие на ЦФРИ / Още...

Национална кръгла маса "Финанси и устойчиво развитие" / 20.11.2013 г.
Кръгла маса / Още...

Международна кръгла маса „Новата икономическа реалност – възможности и предизвикателства“ / 26.10.2013 г.
Дискусия / Още...

Международна научна конференция на тема „Световната финансова криза и поуките за финансовия сектор на България” / 25.09.2010 г.
Международна научна конференция на тема „Световната финансова криза и поуките за финансовия сектор на България”
/ Още...

Кръгла маса на тема „Финансовите измерения на икономическата свобода” / 9 октомври 2009 г.

Събитието е посветено на 20-годишнината от основаването на катедра “Финанси и кредит” при Икономически университет – Варна
/ Още...